מירה טנצר

מכללת אורנים

·                   מרצה,

·                   רכזת מקצוע מחשבים בחינוך

 

יישומי מחשב בחינוך

מחקר חינוכי- כמותי

אתרים להוראה

ממידע לידע בסביבה מתוקשבת

קורס סמסטריאלי הניתן לתלמידי שנה א במכללת אורנים. הקורס עוסק בטיפוח אוריינות מידענית ולימוד שלביה השונים. הסטודנטים מפתחים פורטפוליו דיגיטאלי בנושא השייך לחינוך בעידן התקשוב, תוך יישום עקרונות האוריינות המחדענית.

 

מיומנויות כתיבה בסביבה מתוקשבת

אוסף יחידות לימוד בנושאים שונים הקשורים לעבודה בסביבת חלונות ובהכרות עם יישומי Office, ובמיוחד מעבד התמלילים. הדגש הוא על שימושי המחשב בחינוך, כשהמיומנויות הטכנולוגיות משולבות בתכנים הדידקטיים-פדגוגיים. חומרי לימוד אלה משרתים את תלמידי שנה א' במסלולים השונים במכללה. (הוכן עם תמי ליבנה).

 

הצגת מידע במצגת

פרקי לימוד להכרות עם תוכנת PowerPoint ולהכנת פרוייקט של הצגת מידע בנושא לימודי. עיקר הדגש מושם על מטרת הצגת המידע ועל מציאת השילוב המתאים בין מידע למדיה ובין סוגי המדיה השונים. תוך כדי התכנים הדידקטיים, הסטודנטים מתנסים בשימוש מושכל באפשרויות הטכניות של התוכנה. (הוכן עם תמי ליבנה).

 

אוריינות בסביבה מתוקשבת

קבצים מקוונים לביצוע פעילויות המלוות חוברת עבודה, בקורס לתלמידי שנה א' במכללת אורנים. (חוברת הקורס נכתבה יחד עם תמי ליבנה). בנוסף, פורום לדיון בסוגיות בשילוב המחשב בחינוך.

 

לומדים ברשת

פרקי לימוד להכרות עם רכיבי הסביבה המתוקשבת – לתקשורת ולאיתור ועיבוד מידע. עבודה עם מידע באתרי אינטרנט, הדואר האלקטרוני, פורומים וצ'אטים ומקומם של כל אלה בסביבה החינוכית. המיומנויות הטכנולוגיות משולבות בתוך התכנים והרציונאל החינוכי. (הוכן עם שבי כרמי).

 

שיעור מקוון

קורס לסטודנטים ולמשתלמים במכללה, עבודה עצמית מונחית לפיתוח יחידות לימוד מתוקשבות (שיעור וירטואלי) בנושאים לימודיים נבחרים. בפיתוח יחידת לימוד, הלומד מבטא ומתייחס לשיקולים דידקטיים של תחום הדעת הנלמד, שיקולים פדגוגיים וקוגניטיביים של התלמיד העתידי וכן שיקולים טכנולוגיים הקשורים בסביבה המתוקשבת.

 

הוראה מרחוק – הלכה ומעשה

קורס למורי-מורים במכללה, העוסק בהתפתחות של ההוראה מרחוק בסביבה מתוקשבת ובהשלכותיה על תהליכי למידה והוראה, על דמות הבוגר ודמות המורה וכן על הערכת הלמידה. כמו כן תהיה התייחסות ביקורתית למקומה של ההוראה מרחוק בהשכלה הגבוהה.

הקורס ניתן בשיטה של הוראה מרחוק, והיקפו: 56 שעות.

 

מחקר חינוכי-כמותי

קורס לתלמידי המכללה במסלולים השונים, העוסק בגישות השונות של המחקר החינוכי, ומתמקד בגישה הכמותית-מדעית. הסטודנטים לומדים להכיר את המושגים השונים הקשורים במחקר הכמותי, כך שיוכלו לקרוא ולהבין את מקומו של המחקר המדעי בתחום של מדעי החברה בכלל והחינוך בפרט. כמו כן, התלמידים יתוודעו לנושאים של סטטיסטיקה תיאורית, המהווים חלק מרכזי בעבודתו של החוקר.

 

פיתוח יחידות לימוד בסביבה עתירת טכנולוגיה – סמינריון

קורס לתלמידה המכללה שנה ד', לפיתוח אתרים לימודיים בנושאים נבחרים. מגוון של אתרים שפותחו על ידי הסטודנטים מוצג באתר ומשרת את המתכשרים להוראה ומורים בפועל.

 

פיתוח אתרים למרצים אחרים

אמנות בשרות המימסד

אתר קורס של ד"ר פנינה רוזנברג, לסטודנטים מהמכון לאמנות במכללת אורנים. האתר עוסק באמנות בימי המהפכה הצרפתית, באמנות תחת המשטר הנאצי ובאמנות ככלי תעמולתי בכלל. ניתן בהוראה מרחוק. (כניסה באמצעות סיסמה).

 

דימויי העיר המודרנית באמנות המערב במאה ה- 20

אתר מלווה קורס של ד"ר פנינה רוזנברג, לסטודנטים מהמכון לאמנות במכללת אורנים. האתר בוחן אמנים שונים וזרמים שונים באמנות, שביטאו או שהושפעו מהמהפכה האורבאנית והטכנולוגית המודרנית  (כניסה באמצעות סיסמה).

 

אמנות בתקופת השואה

אתר מלווה קורס של ד"ר פנינה רוזנברג, לסטודנטים מהמכון לאמנות במכללת אורנים. האתר משקף פעילויות אמנותיות שונות בתקופת השואה.

 

אמנים יהודיים בצרפת הכבושה

אתר מלווה קורס של ד"ר פנינה רוזנברג, לסטודנטים מהמכון לאמנות במכללת אורנים. האתר עוסק בפעילויות אמנותיות של אמנים יהודים שנכלאו במחנות שונים בצרפת הכבושה.

 

פיסילוגיה של בעלי חיים

אתר קורס של ד"ר ראיד מועלם, לתלמידי שנה ד' במסלול מורים במכללה. האתר עוסק במבנה של מערכות פיסילוגיות של בעלי חיים, תוך כדי השוואה ודגש על היבטים אבולוציוניים ותפקודיים. ניתן בהוראה מרחוק (כניסה באמצעות סיסמה).

 

פיסיקה בגן השעשועים

אתר קורס של ד"ר יהודה רוט, בלמידה מרחוק לתלמידי שנה א' במכללת אורנים. האתר עוסק במושגים מעולם הפיסיקה ובעקרונות המכניקה, באמצעות חקר מתקני משחק בגן השעשועים.

 

סוציולוגיה של החינוך

אתר קורס של ד"ר ניר רסיסי, בלמידה מרחוק לתלמידי החטיבה לחינוך. הקורס עוסק בחינוך בהקשרים החברתי והארגוני.

מפה ושם

דף הבית של מרכז שמ"ח

המרכז לשילוב המחשב בחינוך במכללת אורנים, כולל רציונאל של המרכז, קישורים לתכני הקורסים השונים, לאסופת מאמרים וביבליוגרפיה, חידה ברשת (חידת רשת חודשית (פחות או יותר), שאינה נושאת פרסים, אך מביאה כבוד וסיפוק לפותריה!) ועוד.