שבעת עקרונות המדע בגיל הרך על פי פרומברג (1993):

 

1. למידה תוך התנסות ישירה:

הילדים מקבלים הזדמנות להכיר דבר חדש המנוגד לידע המוכר להם כבר. המחנך מספק ניסיונות של התנסות באירועים שלא מוכרים לילד, תוך כדי התנסות ישירה של הילד עם החפצים והחומרים- התנסות מוחשית חוויתית.

 

 

2. למידה מתוך חוסר תיאום חשיבתי:

ילדים לומדים דרך חוסר תיאום חשיבתי. הם מצפים כי יקרה דבר מסוים, וקורה דבר אחר.

בחוסר תיאום חשיבתי יש שלושה שלבים:

א.      השערה.

ב.       התנסות.

ג.        השוואה.

 

 

3. למידה בקבוצה:

ילדים לומדים תוך אינטראקציה עם ילדים אחרים. הם מחקים אחד את השני ומשווים את עצמם לשני. הם משתפים אחד את השני בפתרון בעיות ורואים כיצד ילדים אחרים פותרים בעיות בדרך שלהם.

 

 

4. למידה תוך כדי משחק:

כאשר ילדים משחקים הם משתמשים בדמיון שלהם כדי לשפר את התפיסה שלהם ואת ייצוג ההתנסות שלהם. המשחק הוא הדרך עבורם לגלות מה הם יכולים לעשות. המשחק נותן לילדים להרגיש בעלי כוח באופן חוקי.

 

 

5. למידה תוך התנסות פיזיקלית:

ילדים נעים ומפעילים את העולם הפיזיקאלי. הם מתחילים להבין את היחסים בינם לבין עצמים במרחב. תפיסת המרחב, הזמן והכמות מתפתחים תחילה ברמה הפיסיקלית. ילדים צעירים צריכים לנוע, לצפות בצורה ישירה וקרובה. לכן הגננות צריכות לארגן את הילדים בקבוצות קטנות ולאפשר להם להתנסות תוך מעורבות פיזיקאלית.


 

 

6. למידה באמצעות חזרה:

הלמידה אינה בצורה ישרה אלא בצורה מעגלית. לכן הילדים אוהבים לחזור למוכר ולידוע להם, ורק אחר כך לצאת למשהו חדש. חזרות מגוונות מאפשרות לילדים להתלהב כל פעם מחדש מלמידתם. הילדים נהנים לחזור על פעילות שגרמה להם סיפוק, ולראות אותה בכל פעם מזווית אחרת.

 

 

7. למידה תוך עידוד ומשוב חיובי:

ילדים יעזו להתנסות בדברים חדשים כאשר ירגישו בטחון בעשייתם ובדרכי חשיבתם. כאשר הילדים מרגישים כי אחרים מעריכים את מאמציהם ואופן ראייתם, הם מרגישים טוב יותר עם עצמם ועם התנסותם.