דף הבית

אודות האתר

מהי כשירות חברתית-הגדרות

גורמים המשפיעים על התפתחות הקשרים החברתיים

מסלול התפתחותם של הקשרים החברתיים

בית ספר יסודי-אהדה מצד החברים

ליקויי למידה וקשיים חברתיים

תפקידי המחנכת

בית ספר הר שכניה

מקורות