כשרות חברתית-הגדרות

 

הכושר החברתי הוא מאגר של התנהגויות ,מילוליות ובלתי מילוליות שנרכשות במהלך החיברות. מיומנות חברתית טובה בנויה על מכלול של כשרים חברתיים שעובדים בתשלובת, באופן שוטף, בהתאם לחוקים ולכללים ואשר מובילים לתוצאות חיוביות עבור הפרט ועבור אלה שמתקשרים איתו.

 

   הספרןת המחקרית והתיאורטית מספקות הגדרות שונות ומרובות למושג של "קומפטנטיות חברתית" לדוגמא: היכולת ליצור אינטראקציות מהנות ומספקות עם אחרים.

           היכולת להתנהגות מותאמת עם אחרים.

           יכולת להיות גמיש ומסתגל לסביבה החברתית ויכולת להשתמש בהזדמנויות  

בסביבה.

          היכולת לבנות ולקיים מערכות יחסים תוך שילוב מורכב בין רגישות מחשבות וכישורים.

מהי מיומנות חברתית?

לאורך השנים מספר גישות ניסו להסביר מהן המיומנויות הקריטיות להתפתחות חברתית. המודל המקובל היום, הינו "מודל היחסים החברתיים", שמציג את המיומנות החברתית כמושג רב מימדי המקים יחסי גומלין בין האופן בו היחיד חושב, מרגיש ומתנהג.

התנהגות חברתית הינה דפוס התנהגות בסביבה חברתית והיא מתבססת על אופי האדם, תכונותיו ודרכי פעולה הננקטות בכל מצב. כמו כן היא קשורה ללמידה של התאמת ההתנהגות לאירוע, הערכת תוצאות ההתנהגות וקבלת משוב מהסביבה.

התנהגות חברתית הולמת היא יכולת הפרט למלא אחר ציפיות החברה, לבנות קשרים חברתיים עם בני גילו ולקבל החלטות בהקשרים רגשיים, אישיים, חברתיים וערכיים.

יכולת חברתית מורכבת מהתנהגות מסתגלת וממיומנות חברתית. חלק מתהליך של הלמידה הוא פיתוח מיומנויות הנחוצות לאדם לשנות את עצמו, כדי ליצור אינטראקציה חברתית יעילה ולפתח מודעות וידע בנוגע לקשרים חברתיים. כמו כן לומד האדם לשלוט בעצמו, לפתור בעיות ולהתאים את עצמו למצבים חברתיים שונים.
מיומנויות חברתיות באות לידי ביטוי במספר תחומים:
בהתנהגות בינאישית:

·                     יכולת לשתף פעולה

·                     לקבל מרות ולהישמע לבקשות / דרישות של אחר

·                     כישורי שיחה

·                     יוזמה חברתית

התנהגות המתייחסת לפרט:

·                     היכולת להביע רגשות חיוביים או שליליים

·                     גישה חיובית לעצמי

התנהגות הקשורה לתפקיד:

·                     להיות קשוב ומרוכז במטלות

·                     היכולת למלא הוראות

·                     היכולת לעבוד באופן עצמאי ולסיים מטלות נדרשות.

יחסים חברתיים עם קבוצת השווים הם משמעותיים ביותר כבר מגיל צעיר ומקבלים חשיבות גוברת והולכת ככל שהילדים גדלים. הם מהווים מקור חשוב לתמיכה, לשותפות, ליחסי אמון ולסיוע במצבי לחץ ומשבר. יש חשיבות רבה לתפקיד הדינאמיקה החברתית בבניית הסטאטוס החברתי, בשימור סטאטוס קיים ובצמיחת סטאטוס במצבים חברתיים חדשים.

מיומנויות חברתיות מתחילות להתפתח בגיל צעיר. ממחקר עולה שילדים שהיו דחויים במשך שנתיים בגן הילדים, פיתחו התנהגות אנטי-חברתית, והיו בסיכון גבוה לפיתוח בדידות חברתית בגילים מאוחרים יותר (Coie, 1990).