שיעור: גן עדן.

 

מטרות:

התלמידים יכירו את סיפור חטא גן עדן.

התלמידים יאבחנו את דמות הנחש בסיפור.

חקירת מהו "עץ הדעת".

לימוד של עונשי אדם, חוה והנחש.

 

פתיחה: שמש אסוציאציות על הלוח למושג "גן עדן"

הגדרה: אין קונפליקט בין הרצון האישי למציאות החיצונית.

שאלה לפתיחת השיעור: האם היו רוצים לחיות בגן עדן?

 

גוף שיעור:

דמות הנחש: 

-צפייה בקטע מהסרט ספר הג'ונגל ובו הנחש מהפנט את מוגלי. העלאת דיון מיהו הנחש? מה דמותו מסמלת? האם זה הנחש עצמו או שמא זה סמל לכוח מסוים בעולם? 

הנחש מתאפיין בתכונת הערמומיות. - אחלק דף עבודה (נספח 1) ונקרא יחד את ציווי אלוקים על האדם:פרק ב' פס' טז-יז

הצגת האיסור של הנחש לאישה: פרק ג' פס' א'. מציאת הה בדלים בין דברי אלוקים לדברי הנחש וכתיבתם בדף העבודה.

ההבדלים: אלוקים אוסר רק על האכילה מעץ הדעת ואילו הנחש מציג זאת כאילו אסר על אכילה מכל עץ הגן. הבדל נוסף הוא שאלוקים אומר שאם יאכלו התוצאה תהיה: "מות תמותון" ואילו הנחש אומר:"והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע".

גם בתרבויות אחרות הנחש בא לסמל משהו שלילי ומפתה. הנחש מנסה תמיד למכור אשליה שהטוב נמצא במקום אחר. זאת משמעות החטא, להחטיא- לפספס, לבני אדם ישנה נטייה לרצות תמיד משהו אחר לקוות לעתיד שיהיה טוב יותר ובכך אנו חוטאים לעצמנו שאיננו חיים את ההווה. הנחש מדגיש את האסור ואילו אלוקים מצווה על החיים.

- נקרא בכיתה את הסיפור (ניתן לקראו כשיטה קבועה כל תלמיד פסוק בסדר עוקב לפי מקומות ישיבה.)

 

עץ הדעת טוב ורע- מהו עץ הדעת? מה יקרה לאחר האכילה מן העץ. דף עבודה של פירושים העונים לשאלה זו (נספח 2). מענה של כל זוג תלמידים ביחד ולאחר מכן של הכיתה כולה.

 

                                            

-איכה:

מה שואל אלוקים את האדם: איכה? מה משמעות השאלה?

על מנת לענות על השאלה אחלק לתלמידים את הסיפור "איכה" של מרטין בובר מה'אור הגנוז'. דרך הסיפור (נספח 3) ניתן לענות על השאלה. הכוונה היא לשאול את האדם איפה הוא בתוך הסיפור, האם הדברים נעשים באמת מתוכו. שאלה זו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכל יום. איפה אנחנו באמת? האם אנו כנים עם עצמנו?

-עונשים: נקרא יחד את הפסוקים ונכתוב מהם העונשים המוטלים על הדמויות.

 

-תהליך ההתבגרות: ישנו פירוש המתייחס לגן עדן כאל תקופת הילדות ממנה האדם חייב להתבגר וזו למעשה פקיחת העיניים וההתפכחות שמתרחשת לכל אדם מאז האדם הראשון. ה' ברא את האדם שלא יצטרך להתבגר, שיחיה כמו ילד נטול דאגות. אך לאחר החטא מוטל על האדם עול חדש. ניתן לשאול את התלמידים אם הם סבורים כי יכולנו להמשיך לחיות בגן עדן או שמא זה מקום שאינו מתאים לאדם. ובנוסף איפה היו מעדיפים לחיות. 

 

עזרים:

*      דף עבודה.

*      דף עבודה עץ הדעת.

*      סיפור איכה?

*      מפת גן עדן.