בריאת העולם-                    

 

שתי שעות הוראה.

מטרות השיעור:

הכרות התלמידים עם סיפור הבריאה.                              

מפגש התלמידים  עם ההבדלים בין פרקים א' ו-ב'.

הבנת התלמידים את משמעות ההבדלים.

 

                                                                      

מהלך השיעור:

 

פתיחה:

- הקלדת הערך "בריאה" באתר google , הערך יעלה מספר עצום של הפניות. זאת לשם המחשת התדירות שהמונח הזה מופיע והעיסוק הרב בנושא זה בעמים ובתרבויות שונות.

                                     

גוף השיעור:

-עבודה בזוגות במהלכה התלמידים קוראים את פרק א' של ספר בראשית וממלאים את הטבלה בדף העבודה (נספח 1) של סדר הבריאה.

- מעבר משותף של הכיתה על מה נברא בכל יום. אם הצוות ברמה לימודית נמוכה ניתן לחלק

את התפקידים השונים בעלילה לתלמידים ושכל תלמיד יצטרף ל"במה" כאשר הבריאה אותה הוא מגלם נבראת. לדוגמא: המורה או תלמיד הם הקריין וישנם תלמידים שהם המאורות, ביום הרביעי הם מצטרפים על כסאות עם ציורים של כוכבים ושמש.

 

-על התלמידים לקרוא בזוגות את פרק ב' ולחפש הבדלים בבריאה בין שני הפרקים. הכיתה כולה תמלא יחד את הטבלה אשר בדף העבודה.

- נערוך דיון בדבר רעיונות על השאלה מדוע מופיע הסיפור פעמיים. 

תשובות אפשריות:

1. שני כותבים.   2. פרק ב' – פירוט.   3. על מנת להעביר מסר ששני מהלכים שונים יכולים להתרחש. ניתן להוסיף תשובות שתלמידים העלו.

                                                                                                                 

שיעור 2:                                                                                          

מטרות השיעור:

1. התלמידים יעסקו בתפקידו של האדם בעולם.

2. התלמידים יבחנו מה ייחודו של האדם על פני עולם החי.

3. תלמידים ידונו בהבדל בין תפקיד האדם בבריאה בפרק א' לבין תפקידו בסיפור הבריאה של פרק ב'.

 

פתיחה:

צפייה בשיר פתיחה של הסרט "מלך האריות", גלגל החיים. בסרט רואים את מציאות החיות אשר מתעוררות בבוקר למשיחת בנו של מלך החיות. ניתן לבקש מהתלמידים תוך כדי הצפייה לעקוב אחרי הצבעים השונים אשר על המסך וכל צבע חדש שעוד לא נראה לרשום על הלוח.    יעלה מתוך ההתבוננות שכל הצבעים מופיעים.

להעלות את השאלה: האם למישהו חסר משהו במראה שראינו? הטבע נראה בשלמותו.

ומכאן לשאלה האם אחרי בריאת הבהמות היה הכרחי לברוא את האדם, מה הוא הוסיף לעולם?

 

גוף השיעור:

אדם מזיק? :לחלק את השיר של חיים חפר, בריאת העולם. (נספח 2 ) ועל גביו לערוך דיון, האם האדם הוסיף טוב או הזיק לעולם.

 

 ייחדו של האדם:  על מנת לענות על השאלה, נערוך חשיבה משותפת על השאלה "מה ייחודו של האדם בעולם?" מהו אותו "צלם אלוקים" אשר מייחד את האדם מהחיות.

התלמידים יענו על דף עבודה (נספח 3) ונעבור עליו יחד בכיתה.

- בהתאם לזמן ניתן לערוך דיון עם מי מהוגי הדעות הם מסכימים, ומדוע.

 

מעלות הבריאה: לערוך בכיתה הדגמה של מעלות הבריאה על ידי הנחת עצם דומם, הבאת צמח לכיתה, הדפסת תמונה של חיה, והעמדת תלמיד. ניתן לשאול מה הקשו בין המדרגות השונות?

להמחיש שיש תלות בין ה"מעלות" כל אחת אוכלת את חברתה. האדם בסוף התהליך חוזר גם הוא לדומם בתוך האדמה.

 להעלות את השאלה: מה תפקידו של האדם בעולם.

פרק א'- לכבוש ולשלוט ואילו בפרק ב'- לעובדה ולשומרה.

*      לחלק ולהקריא קטע מהסיפור של עזריאל קרליבך מהספר "הודו" ( נספח 4) אשר מדגים יחס שונה לעולם החי וביקורת כלפי ההסתכלות היהודית. ניתן להקריא עם תלמידים נוספים על ידי משחק תפקידים. ניתן להביא תמונות מהודו אשר בהן רואים פרות רובצות ברחוב ואף אדם לא מזיז אותן.

*      - לערוך דיון לגבי מהו תפקידו של האדם, האם הוא שומר הבריאה או שמא הוא אדונה.

 

סיכום: מסר הוא שהכול תלוי באדם.

הקראת המדרש:"אם זכה, אתה קדמת למלאכי השרת, לא זכה, זבוב קודמך"

ר' שמחה בונים מפשיסחא היה הולך עם שני פתקים אחד בכל כיס. בראשון היה כתוב:"בשבילי נברא העולם" ובשני נכתב:" אנכי עפר ואפר". אדם צריך ללכת תמיד עם הידיעה הכפולה ששני המשפטים נכונים לגביו והבחירה בידו הכין הוא רוצה למקם את עצמו.

 

עזרים:

 -שני דפי עבודה: 1. בריאה.  2. ייחודו של האדם.

-קלטת מלך האריות.

-שיר חיים חפר.

-עזרים ל"מעלות הבריאה"- צמח, חי.

-סיפור עזריאל קרליבך.

-תמונות מהודו.

-שני פתקים להוציא מהכיסים.