אבות ואימהות-

 

מטרות: הכרות עם אבות ואמהות האומה.

-הכרות עם דמותו של אברהם, כמאמין הראשון באל אחד- ראשית הרעיון המונותאיסטי.

-למידת מידת החסד מאברהם.

 

פתיחה: אחלק דף עבודה ( נספח 1 ). על כל תלמיד לכתוב תכונה אחת שלקח מהוריו. משהו שהוא דומה בו באופי או בהתנהגות. אבקש ממספר תלמידים לשתף. המסר הוא שכשם שכל אחד מושפע מההורים שלו, מחכה אותם ומאמץ את התכונות שלהם. כך גם אנו כעם לומדים מאבות האומה ויש בנו תכונות אשר רכשנו מהם.

לחלק דף: מאין בא העם היהודי (נספח 2).

 

גוף השיעור:

אמונה באל אחד:

"ויגד לאברהם העברי- רבי יהודה אומר כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחר" – מה שונה כל כך באברהם?

לשאול את התלמידים האם חשבו פעם איך נוצר כל מה שסיבבנו? מי ברא את כל זה?

אברהם העברי חידש חידוש גדול בהבנת המציאות. הוא ערער על האמונה הקיימת. אברהם היה סקרן בתוך המציאות ורצה לגלות "מי ברא כל אלה".

נקרא את מדרש: אברהם והפסלים. הסבר המדרש בכיתה.

מהמדרש ניתן לראות כי אבי האומה לא התחיל בבית של צדיקים אלא של עובדי אלילים וגדולתו היא שהוא עצמו האמין והכיר בבורא. אברהם חידש את המחשבה שיש גורם אחד שמניע את העולם . זוהי ראשית האמונה המונותיאיסטית.

 

*      מחלוקת מתי התחיל אברהם להאמין: רמב"ן גיל 40. ראב"ד- גיל 3.

ההבדל הוא עמוק האם אמונה מגיעה אחרי חקירה וחיפוש או שמא אמונה היא גלוי רגשי פתאומי. האם האמונה טבועה באדם מיום היוולדו או שמא צריך מאמץ על מנת לחשוף אותה.

דיון בכיתה.

 

                                           

 

מידת החסד- איזו מידה שייכת לאברהם? מידת החסד.

האם אנחנו אנשים שעושים מעשים טובים ודבר לא יוצא לנו מכך? האם יש דבר כזה בכלל, נתינה ללא תמורה?

נלמד על מידה זו של אברהם דרך שני סיפורים: הכנסת אורחים והעיר סדום.

הכנסת אורחים:קריאת פרק יח' פסוקים א-ח: תיאור האירוע. איזה פעולה של אברהם בולטת בפסוקים? "וימהר" "וירוץ".. זריזותו של אברהם מאפיינת את התנהגותו.

גדולתו של אברהם שגם לאחר שעבר ניתוח כה קשה (ברית מילה) ומסופר שהוא יושב כחום היום הוא לא מוותר לעצמו ורץ לקרוא לאורחים. כמה מאיתנו היו עושים דבר כזה ולא מצדיקים עצמנו בתירוצים.

  לפני הגעת האורחים בפסוק א' כתוב "וירא אליו ה' באלוני ממרא" ישנו פירוש האומר כי ה' עורך לאברהם ביקור חולים, וברגע שמגיעים המלאכים אנו רואים שאברהם עוזב את ה', איך ייתכן שבשביל שלושה אנשים אברהם קם באמצע ביקור של הקב"ה בעצמו. אם כן זאת מפני שה' בא ללמד אותו ממידותיו "מה הוא רחום אף אתה רחום" ה' עושה חסד עם אברהם ומלמד אותו את מידת החסד, הגעת האנשים היא ההזדמנות הראשונה שישנה לאברהם ליישם את השיעור שלמד מה'. כתוב: גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה.

 

סדום ועמורה: פסוק כ'-לג'.

 לחלק לתלמידים דף עם סיפור בו עו"ד אחד צריך לשכנע את הכיתה להפחית מהעונש. (אם יש זמן)

לתת רקע על העיר סדום: בלטו במידת הגאווה, ידועים בגילוי עריות ובחוסר הכנסת אורחים.

 אברהם מתמקח עם הקב"ה רק על מנת למצוא אפילו עוד קומץ צדיקים בסדום שאולי בזכותם ניתן להציל את העיר כולה. איך הדבר נוגע לו כך? הרי בקלות יכול היה לתמוך בחורבן סדום שהרי רשעים האנשים, אך אברהם מנסה ללמד זכות. השקפת העולם הסדומית קבעה במוצהר לאדם :תהיה אגואיסט ומעשהו של אברהם מערער על השקפה זו.

 סיכום: מאברהם אנו לומדים חסד ונתינה וצדק ומשפט.

 

 

 

 

ניסיונות-

מטרות: לימוד הערך שבניסיון.

הכרות עם שני ניסיונות של אברהם: הליכה לאץ כנען ועקידת יצחק.

 

פתיחה:לכתוב על הלוח את המילה: ניסיון.

מהן שתי המשמעיות של המילה? 1. בדיקה. 2. ניסיון חיים- הבנה בתחום מסוים.

לאברהם היו עשרה ניסיונות, אנחנו נלמד על הניסיון הראשון והאחרון שלו.

 

גוף השיעור:

לך לך-

תלמידים יספרו מאיפה עלו ומה הדבר שהם הכי מתגעגעים אליו.

נכתוב יחד על הלוח מה הסיבות שיכולות לגרום לאדם לעזוב את ארצו.

קריאה משותפת של פסוקים: פר' יב', א-ה. ה' מבקש מאברהם לעזוב את ארצו על מנת שיעשה אותו לגוי-עם גדול.

 "לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" ה' מצווה את אברהם לעזוב את ביתו ומשפחתו ומולדתו וללכת לארץ חדשה.

לקרוא את הסיפור של חנן פורת (נספח 3) בו הוא מתאר את חוויתו במלחמת ההתשה בה הוא הבין את פסוק זה אחרת. פקודה שניתנה לו לצאת לדרך בידיעה שתוך כדי פעולה הוא יקבל הוראות להמשך. זו בעצם הסיטואציה בה היה אברהם אשר נאמר לו לצאת לדרך אך לא נאמר לו לאן.

 אברהם נמדד בניסיון כפול: 1. עזיבת המולדת וכל מה שמוכר. 2. הליכה עיוורת אחרי הקב"ה, בלי לדעת לאן.

 

עקידת יצחק-

מה אנחנו היינו נכונים לעשות בשביל אידיאולוגיה? עד כמה צריך להקריב.

לקרוא את הסיפור של אנטון וסשה (בתוך נספח 1) האם הם "הקריבו את בנם בשביל משהו שהיה חשוב להם? האם הייתם עושים את אותו הדבר.

 קריאת פסוקים:פרק כב',ב. ה' מצווה את אברהם לקחת את יצחק להר המוריה ולהעלות אותו לעולה. אברהם קם בבוקר ועושה רצף פעולות זריזות, אינו מתווכח עם ה' ויוצא לדרכו. בניגוד לסיפור סדום בו כן ראה לנכון להתווכח על גזר הדין.

 ניתן לספר סיפור על רופא אשר מטפל באדם ובתחילה הוא נותן לו כדור כאב ראש שעוזר, אח"כ נותן תרופה אנטיביוטית לפצע אשר מחלים בעקבות זאת. עם הזמן כאבים שונים של האדם הרופא מתחיל להגיד לו תרופות מוזרות כגון לשבת שעה כל יום עם ידיים למעלה על מנת לפתור כאב ברגל וכו', אך האדם אשר סומך על הרופא שלו שכמו שעזר לו בעבר יעזור לו כעת עושה כל מה שהרופא אומר. כך אברהם אשר סומך על הקב"ה ולא רואה צורך להתווכח איתו.

 המטרה של ניסיון זה היא:1. לבדוק את אמונתו של אברהם.

2. העברת מסר שה' לא צריך קורבנות אדם בניגוד לדתות ומנהגים אחרים שרווחו באותה התקופה. כעת מוסר אלוקי מנהיג את העולם.

 בסופו של דבר האיל היה על המזבח.

-צוות גבוה- אם יש זמן ניתן להמחיז שני חיילים את קטע "העקידה" של חנוך לוין מ"מה איכפת לציפור" (נספח 5) ולדבר על יחסי אברהם- יצחק איך כל אחד מהם הרגיש ומה דבר כזה יכול לעשות ליחסי אב-בן. ניתן להרחיב בעזרת מפרשים בתחום.

 

סיכום: אברהם- שמו שונה מאברם יחד עם שרי –שרה כדי שהאות ה' תיכנס לשמו. המאמין הראשון , אב המון גויים. למדנו על מידת החסד ממנו ועל הניסיונות שעבר.

סיכום חייו:

חלק ראשון: הליכה לקראת הגשמת יעדים לאומיים עתידים.

חלק שני: תיאור חייו של אברהם- חסד, רחמים, צדק.

חלק שלישי: עקידת יצחק- שילוב בין שני החלקים הראשונים , רצון ה' הלאומי מול בנו.

תכף תצטרף אשתו של יצחק שנראה כיצד היא מתחילה מחדש את דרכו של אברהם.

 

עזרים:

דף עבודה.

דף: "מאין בא העם היהודי.

סיפור- אנטון וסשה.

סיפור מפי חנן פורת.

חנוך לוין- העקידה.