מהי מעשייה?

המעשייה היא יצירה ספרותית דימיונית המסופרת

בדרך-כלל בעל-פה.

המעשייה היא מעשה, "מעשה שהיה...",

אין המעשייה מספרת  על עובדות מציאותיות.

עלילתה של המעשייה היא  בדויה. בדרך כלל

אין במעשיה גיבורים אישיים, אלא דמות מרכזית שטוחה.

לצד הדמויות המרכזיות מופיעה בדרך כלל דמות סוכן פלאי.

פעמים רבות מוגדרות המעשיות כאגדות עם, המוכרות בהם "אגדות אנדרסן" ו"האחים גרים"