שאלון ניתוח סגנונות תקשורת

 

הוראות למילוי השאלונים

 

1.   סמן ב- X אחד מבין שני המונחים בכל שורה ושורה, כפי שההיגד מיצג אותך. יש לציין את כל ההיגדים ואין לדלג על אף שורה.

2.   לאחר שסיימת את מילוי הסימונים המתאימים, סכם את סכום ה- X בכל טור בנפרד בתחתית העמוד.

3.   הפחת את טור א' מטור ב'. תוצאה חיובית מעידה על קיומו של סגנון תקשורת רשמי. ככל שהערך המתקבל גבוהה יותר, הוא מעיד ביחס ישר על מידת הרשמיות. תוצאה שלילית מעידה על סגנון בלתי רשמי. גם כאן ככל שהערך המתקבל נמוך יותר,הוא עולה בקנה אחד וביחס ישר עם מידת הבלתי רשמיות.

 

חלק א': רשמי – בלתי רשמי

 

טור א- רשמי

סימון

סימון

טור ב- בלתי רשמי

שיטתי

 

 

אקראי

מחושב

 

 

ספונטני

מאורגן

 

 

בלתי מאורגן

חוסם (שומר בבטן)

 

 

מבטא (חושף דעותיו)

מתמקד במשימה

 

 

מתמקד ביחסי אנוש

בוחן

 

 

אימפולסיבי

מרוחק

 

 

קרוב

מאופק

 

 

מלא חיים

בשלוטה עצמית

 

 

נינוח, משוחרר

מובנה

 

 

בלתי מובנה

מתבדל

 

 

מעורב עם הבריות

נוקשה

 

 

גמיש

מעונב

 

 

לא רשמי

שכלתני

 

 

רגשני

מתוח

 

 

רפוי

בלתי זמין

 

 

זמין

ממוקד

 

 

בלתי ממוקד

ממושמע

 

 

מפוזר

שגרתי

 

 

לא שועה למוסכמות

סכום הטור הרשמי

 

 

סכום הטור הבלתי רשמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלק ב: פאסיבי- דומיננטי

 

טור א- פאסיבי

סימון

סימון

טור ב- דומיננטי

מצטרף

 

 

לוקח פיקוד

מהסס

 

 

מוכן

מקבל בהבנה

 

 

מאתגר

מתבייש

 

 

מכריע

מופנם

 

 

מוחצן

שקט

 

 

רועש

משלים

 

 

יזם

נסוג

 

 

אומר את שלו

מקשיב

 

 

דברן

מאופק

 

 

דוחף

שאלות

 

 

הצהרות

סמוי

 

 

גלוי

מסכים

 

 

מתווכח

נשלט

 

 

משתלט

כבד

 

 

מזרז

מבליע

 

 

מבטא

נמנע

 

 

ניגש

מצמצם

 

 

מתרחב

פורש

 

 

פועל

סכום הטור הפאסיבי

 

 

סכום הטור הדומיננטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.סכום הערכים שהתקבלו

יש לרשום את הערכים שהתקבלו כדלקמן:

יש לחסר את: הרשמי פחות הבלתי רשמי

      רשמי (+) -------- 0 ---------(- ) בלתי רשמי.

      הדומיננטי פחות הפאסיבי

      דומיננטי  (+) -------- 0 ---------(- ) פאסיבי.

       

לאחר חישוב הערכים יש לעבור לטבלת סגנונות התקשורת שלפניכם ולסמן את הערכים שהתקבלו. יש למקם את נקודת החיתוך של שני הערכים בטבלה במישור על ציר ה (X) לרוחב – ( דומיננטי – פאסיבי), ועל    

ציר ה (Y) לאורך – (רשמי – בלתי רשמי).

הנקודה שמתקבלת במישור, מציינת את מיצב סגנון התקשורת שלך במערכת. 

 

טבלת סגנונות התקשורת

 

רשמי

 
 


                                                           

 

 

 

 1.משימתי - משימתי

 

 א

 
                      + 20

 

 2.משימתי - מנתח

 

אליפסה: 95
 

 


    1. מנתח - משימתי

 

 

 

  ב

 
    2. מנתח - מנתח

 

 

 

תיבת טקסט: דומיננטיאליפסה: 95  3.משימתי - מקדם

                       + 10

                           

 

 4.משימתי - תומך

 

 

                                                 

 

 

 

אליפסה: 48    3.מנתח - מקדם

 

 

 

תיבת טקסט:   פסיביאליפסה: 0     4.מנתח - תומך

     +20  

 

 

   1.מקדם - משימתי

+10                      0 

 

 

     2.מקדם - מנתח

 

 

 ג

 
                        - 10

                        - 10

 

 

   1.תומך - משימתי

 ד

 
                    - 20

 

 

     2.תומך - מנתח

 

 

 

    3.מקדם - מקדם

 

 

 

     4.מקדם - תומך

 

                           

                      - 20               

 

 

 

אליפסה:  0   3.תומך - מקדם   

 

 

 

    4.תומך - תומך

בלתי רשמי