תיאור הסיפור ופירושו

 

סיפור דוד וגולית מופיע בספר שמואל פרק י"ז .לפי הסיפור נקרא דוד אל המחנה בו נערכה מלחמה עם הפלישתים והתנדב לצאת לדו קרב עם גולית.[1]

בתחילה, מתואר איך קראו הפלשתים למלחמה  את ישראל, ועל הערכת כוחותיו של שאול נגדם:

לאחר מכן מופיע גָּלְיָת מן העיר הפלשתית גת, המתואר כענק רב עוצמה ומפחיד ביותר,

גָּלְיָת מציב לישראלים אתגר: מציע להם  שבמקום להילחם צבא מול צבא, ישלחו גיבור אחד שילחם נגדו. אם ינצח - ינצחו במלחמה. כפי הנראה זה היה מנהג פלישתי ידוע במקום לערוך קרב, לנהל דו קרב שיסכם את המלחמה.[2]

דוד אשר באותו זמן היה עדיין עלם רועה צאן, נקלע באקראי למערכה, כאשר נשלח ע"י אביו להביא אוכל וקלע (ציוד לחימה) לאחיו . הוא שומע על הצעתו של גלית , נרתם למשימה ומשכנע את שאול שיוכל להלחם נגד גלית. בהמשך הסיפור שאול מלביש את דוד מגן ושריון, אך הוא איננו מרגיש נוח באלה ופושט אותם . הוא לוקח את הקלע שלו וכמה חלוקי נחל ויוצא אל גלית. בהמשך הוא מנצח את גלית בעזרת הקלע ועורף את ראשו.

עד סיפור דוד וגלית אנו עדים למשיחתו ע"י שמואל למלך אשר נבחר ע"י האל , ועל האופן בו נגינתו של דוד, השקיטה את רוחו של שאול. רבים מהחוקרים טוענים שסיפור דוד וגלית הוא בעיקר סיפור מיתי, אשר בא להראות את גבורתו ואומץ לבו של דוד. הם מסיקים זאת בגלל סתירה בסדר הזמנים הנארטיבי. בפרק י"ז שאול פוגש את דוד בפעם ראשונה, אך כבר בפרק ט"ז  דוד מנגן לשאול ונהפך לנושא כליו .[3]

לפין התפיסה הנוצרית, הלגיטמציה של ישו כמלך היהודים וכמשיח לו חכתה האנושות כולה, טמו בקשר שלו לבית לחם, עיר הולדתו של דוד. ישו מוצג כנצר לבית דוד[4]

רבות מהפעמים בו יוצג דימוי הקרב בין דוד וגולית ניתן יהיה לראות בו את נצחונו של ישו  והנצרות על השטן או הדתות האחרות סביבה[5], אך יחד עם זאת, בגלל אופיו המיתי של הסיפור, כסמל לנצחון הטוב על הרע.  ד"ר אלישע פרוינד כותב כי זהו "סיפור של ניצחון המעט מול המרובה, של החלש מול החזק, של הצדק מול הרשע, של הדלות מול השפע ושל התחכום אל מול הממסד הצבאי המקובל."[6] ואכן, חלק גדול מהביטוי האיקונוגראפי לסיפור הוא בעל סממנים פוליטיים .

 

 

 

 [1] אינציקלופדיה מיקראית  ע"מ 629 כרך ב

[2] גרסאל משה , "היסטוריה וריאליה בתיאור המערכה בעמק האלה וקרב דוד וגלית, בספר: אריה שמואלביץ' (עורך), זירת קרב - קרבות הכרעה בארץ ישראל, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2007. עמ" 299

 

[3] גרסאל משה , "היסטוריה וריאליה בתיאור המערכה בעמק האלה וקרב דוד וגלית, בספר: אריה שמואלביץ' (עורך), זירת קרב - קרבות הכרעה בארץ ישראל, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2007. עמ" 293-294

 

 

[5] The Original Programme of the David Cycle on the Doors of San Ambrogio in Milan: Teresa Mroczko: Artibus et Historiae, Vol. 3, No. 6 (1982), gn".p87 Published by: IRSA s.c

[6] ד"ר אלישה פרוינד,מחלמת דוד וגלית-פרק שמואל א י"ח, אתר דעת אתר לימודי יהדות ורוח , התפרסם אדר תשס"ד – 2004, http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/milhemet1-2.htm