פעילות לילדים

שמות חיות

 

לחץ על השם הנכון של כל חיה מהחיות הבאות

 

 

 

פרה

חתול

סוס

כלב

______________________________

 

 

פרה

חתול

סוס

כלב

______________________________

 

 

פרה

חתול

סוס

כלב

______________________________

 

 

פרה

חתול

סוס

כלב

______________________________